Collection: Jujutsu Kaisen

Our collection of Authentic Jujutsu Kaisen products
179 products
 • PRE-ORDER Satoru Gojo Luminasta Figure (Mensore!!!) Jujutsu Kaisen Kaigyoku/Gyokusetsu
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Satoru Gojo Fighting Mode (Sunrise Pop) Jujutsu Kaisen Action Figure
  Regular price
  ₱150.00
  Sale price
  ₱150.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Gojo Satoru Suit Ver. Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Choso Luminasta Figure Jujutsu Kaisen Shibuya Incident
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Satoru Gojo & Suguru Geto Lookup Kosen ver. Jujutsu Kaisen with Gift
  Regular price
  ₱300.00
  Sale price
  ₱300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Suguru Geto Suit Ver. Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Toji Fushiguro Ready for Battle Luminasta Figure Jujutsu Kaisen Kaigyoku/Gyokusetsu
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Toji Fushiguro Luminasta Figure Heavenly Restrictions Jujutsu Kaisen Kaigyoku/Gyokusetsu
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Suguru Geto Luminasta Figure (Mensore!!!) Jujutsu Kaisen Kaigyoku/Gyokusetsu
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Gojo Satoru FiGURiZM Awakening ver. Hidden Inventory /Premature Death Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Gojo Satoru PM Perching Figure Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Toji Fushiguro King Of Artist Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Suguru Geto PM Perching Figure Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Yuji Itadori Fighting Mode (Sunrise Pop) Jujutsu Kaisen Action Figure
  Regular price
  ₱150.00
  Sale price
  ₱150.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Satoru Gojo Strong Duo Luminasta Figure Jujutsu Kaisen Kaigyoku/Gyokusetsu
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Itadori Yuji Joint Struggle Luminasta Figure Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Satoru Gojo - Jujutsu Kaisen King Of Artist
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Look Up Toji Fushiguro Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱150.00
  Sale price
  ₱150.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Satoru Gojo Lookup Kosen ver. Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Megumi Fushiguro Jujutsu Kaisen Luminasta Figure
  Regular price
  ₱200.00
  Sale price
  ₱200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Toge Inumaki Jujutsu Kaisen Luminasta Figure
  Regular price
  ₱200.00
  Sale price
  ₱200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Kento Nanami Joint Struggle Luminasta Figure Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Toji Fushiguro Jufutsunowaza Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Yuji Itadori Shibuya Incident Luminasta Figure Jujutsu Kaisen
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • PRE-ORDER Satoru Gojo Cursed Technique: Blue Luminasta Figure Jujutsu Kaisen Kaigyoku/Gyokusetsu
  Regular price
  ₱100.00
  Sale price
  ₱100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out